Detské kurzy anglického a nemeckého jazyka v školskom roku 2019/2020

 • Hravá forma učenia s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností detí;
 • Kvalifikovaní lektori;
 • Vzdelávanie v cudzom jazyku - vysoká efektivita hodín;
 • Pravidelné správy z vyučovania a slovná zásoba zasielaná elektronicky;
 • Učebnice v cene kurzu;
 • Tradícia a dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním detí;

Vzdelávanie prebieha v priestoroch našich partnerských škôl

 • ZŠ Mierová 46, Bratislava
 • ŠPMNDaG, Teplická7, Bratislava
 • ŠPMND – Gymnázium – Skalická 1, Bratislava
 • ZŠ Trnková 1, Bratislava - Jarovce
 • ZŠ Tbiliská 4, Bratislava

Kurzy prebiehajú v intervaloch pondelok + streda a utorok + štvrtok. Podrobnejšie informácie o rozvrhoch a termínoch začiatku jazykových kurzov sa rodičia dozvedia prostredníctvom informačných materiálov, ktoré budú distribuované priamo v našich partnerských školách začiatkom školského roka, prípadne prostredníctvom našich kontaktov.