Detské kurzy anglického a nemeckého jazyka v školskom roku 2017/2018

 • Prirodzená forma učenia s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností;
 • Rozvrh prispôsobený potrebám detí;
 • Nízky počet detí v skupine - vysoká efektivita vzdelávania;
 • Učebnice zahrnuté v cene kurzu;
 • Pravidelné správy z vyučovania;
 • Kvalifikovaní lektori;
 • Efektívne motivačné postupy.

Vzdelávanie prebieha v priestoroch našich partnerských škôl

 • ZŠ Mierová 46, Bratislava
 • ŠPMNDaG, Teplická7, Bratislava
 • ŠPMND – Gymnázium – Skalická 1, Bratislava
 • ZŠ Trnková 1, Bratislava - Jarovce
 • ZŠ Tbiliská 4, Bratislava

Kurzy prebiehajú v intervaloch pondelok + streda a utorok + štvrtok. Podrobnejšie informácie o rozvrhoch a termínoch začiatku jazykových kurzov sa rodičia dozvedia prostredníctvom informačných materiálov, ktoré budú distribuované priamo v našich partnerských školách začiatkom školského roka, prípadne prostredníctvom našich kontaktov.