Lektori

Naše jazykové kurzy vedú kvalifikovaní lektori, ktoré spĺňajú osobnostné a odborné predpoklady pre prácu s deťmi. Okrem jazykovej a pedagogickej spôsobilosti naši lektori absolvujú vstupný tréning ohľadom metód a postupov uplatňovaných v jazykových kurzoch ABC English.

Lektori sú v pravidelnom elektronickom kontakte s rodičmi, zasielajú im súhrnné správy z vyučovania a aktuálnu slovnú zásobu. Rodičia tak majú prehľad o prebratom učive a aktivitách detí na hodinách.

  • V prípade doplňujúcich otázok sa môžu na lektora obrátiť prostredníctvom emailu