O nás

V oblasti zabezpečovania kurzov anglického jazyka pôsobíme od roku 2004. V súčasnosti rozširujeme ponuku našich vzdelávacích programov o kurzy nemeckého jazyka. Zameriavame sa na jazykové vzdelávanie detí s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností.

Naším cieľom je zabezpečiť moderný, systematický a efektívny jazykový program, ktorý pomôže deťom uplatniť sa v podmienkach dnešného globálneho sveta.

Pôsobíme taktiež v oblasti korporátneho a individuálneho vzdelávania dospelých.

Prečo začať čo najskôr?

Vzdelávanie v nízkom veku dáva najlepší predpoklad pre prirodzené, rýchle a efektívne zvládnutie cudzieho jazyka. Deti v procese učenia sa cudzích jazykov súčasne rozvíjajú všeobecné komunikačné zručnosti, myslenie, vyjadrovacie schopnosti a tvorivosť. Zároveň získavajú poznatky o iných krajinách a kultúrach, čo im pomôže pripraviť sa na život v modernom multikulturálnom svete.

Prečo v ABC English?

  • Tradícia – dlhoročná tradícia v oblasti vzdelávania.
  • Kontinuita - zabezepčujeme kontinuálne a systematické vzdelávanie detí od 1. ročníka základnej školy.
  • Dostupnosť - spolupracujeme s mnohými partnerskými školami a náš projekt vzdelávania umožňuje deťom navštevovať kurzy cudzích jazykov priamo v priestoroch svojej školy, v známom prostredí spolužiakov a kamarátov.
  • Efektívne metodické postupy – v našich jazykových kurzoch uplatňujeme prirodzené formy učenia (komunikácia, interaktívne cvičenia, aktivity spojené s pohybom, vizualizácia, príbehy, piesne, atď.) Používame atraktívne motivačné postupy a systém odmeňovania detí. Zasielame pravidelné elektronické výstupy z hodín, hodnotenia detí a aktuálnu slovnú zásobu.
  • Komunikácia a individuálny prístup – lektori sú v pravidelnom elektronickom kontakte s rodičmi, čím je umožnená spätná väzba a možnosť získania podrobných informácií o priebehu a obsahu hodín. Rodičia sú vítaní na ktorejkoľvek hodine a svoje otázky či návrhy môžu konzultovať priamo s lektorom.

Kde nás nájdete?

Detské kurzy angličtiny a nemčiny prebiehajú v priestoroch našich partnerských škôl:

  • ZŠ Mierová 46, Bratislava
  • ŠPMNDaG, Teplická7, Bratislava
  • ŠPMND – Gymnázium – Skalická 1, Bratislava
  • ZŠ Trnková 1, Bratislava - Jarovce
  • ZŠ Tbiliská 4, Bratislava