Individuálna výučba detí

Individuálne vzdelávanie detí najlepšie odráža potreby dieťaťa a jeho efektívnosť je najvyššia. Individuálna výučba zväčša prebieha v priestoroch našich partnerských škôl, prípadne v domácom prostredí. Rozvrh a rozsah hodín je predmetom dohody. Cena za individuálnu hodinu je kalkulovaná v závislosti od rozsahu a priestoru, kde výučba prebieha.

  • V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte.