Miniskupiny

Vyučovanie prebieha v priestoroch našich partnerských škôl v rozsahu 2 semestrov po 30 vyučovacích hodín v intervaloch pondelok + streda a utorok + štvrtok (prípadne v iné dni podľa požiadaviek zo strany rodičov či ŠKD.)

  • V skupine pracuje 5 - 7 detí.
  • Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 minút.
  • Poplatok za semester (30 vyučovacích hodín) je 159 € vrátane učebníc.

Cena zahŕňa:

  • poplatok za 30 vyučovacích hodín
  • učebnice
  • pravidelné správy z vyučovacích hodín zasielané elektronicky
  • vstupné materiály ABC English, konzultácie
  • záverečný test a potvrdenie o absolvovaní a ukončení kurzu cudzieho jazyka

Vyučovanie prebieha v dohodnutých termínoch a priestoroch našich partnerských škôl. Lektori zabezpečujú vyzdvihovanie detí z ŠKD a ich presun na jazykový kurz, ako aj ich návrat do ŠKD po ukončení hodiny.

Registrovať sa môžete prostredníctvom prihlášky, telefonicky, alebo prostredníctvom návratky na informačnom materiáli, ktorý bude distribuovaný v našich partnerských školách začiatkom školského roka.